niedziela, 5 czerwca 2011

U W A G A !!!

Informujemy uczniów klas pierwszych i drugich LO oraz Gimnazjum Łużyckiego, że książki do biblioteki szkolnej należy oddać w terminie
od 6.06 do 17.06. 2011 r.